Uvod u Espacenet

Evo nekoliko osnovnih stvari koje biste trebali znati prije upotrebe Espacenet-a

O patentima

Patenti su prava kojima se štite izumi. Oni osiguravaju nositelju izuma privremeno pravo na temelju kojega nositelj izuma može drugim osobama zabraniti korištenje izuma zaštićenog patentom.

Takva isključiva pozicija često je potrebna kako bi se pokrili troškovi ulaganja u istraživanje i razvoj izuma. Stoga, patentni sustav, financijskim nagrađivanjem izumitelja, promiče inovativnost.

O patentnim bazama podataka

Kao i sva isključiva prava vlasništva, patenti moraju biti pristupačni javnosti ako nositelj želi ostvarivati svoje pravo. Danas se patenti u pravilu objavljuju i pristupačni su javnosti elektroničkim putem.

U nekim područjima tehnike, patenti su najučinkovitiji izvor informacija i to iz sljedećih razloga.

  • Pristupačnost: bibliografski podaci svih patentnih dokumenata jedinstvenog su formata. Svaki patent može se pretraživati u više od 50 različitih polja, pri čemu svako polje sadržava vrijedne tehničke ili strategijske informacije. Osim toga, patenti su klasificirani prema međunarodno priznatim sustavima u kojima su tehnička područja podijeljena u više od 100.000 podskupina.
  • Sadržaj: patent, da bi vrijedio, trebao bi stručnoj osobi iz odgovarajućeg područja omogućiti izvođenje izuma. Taj izričit zahtjev odgovor je na pitanje zašto 70 % informacija sadržanih u patentima nije dostupno ni na jednom drugom mjestu. Dok je neki proizvod opisan u nekom katalogu ili u nekom članku u nekoliko redaka, odgovarajući patent često sadržava 20 stranica. Patenti su predstavljeni na oko 350 milijuna stranica formata A4 koje sadržavaju vrlo relevantne tehničke informacije.
  • Koncentracija: arhivi nacionalnih patentnih ureda često sadržavaju cjelovite zbirke patenata. Tijekom jednog do dva sata koje provedete u patentnoj knjižnici prikupit ćete sve podatke vezane uz relevantne patentne dokumente s vašeg popisa. Za razliku od toga, za narudžbu i primitak određene literature citirane u nekom znanstvenom radu bit će vam potrebno i nekoliko tjedana.
  • Najnoviji podaci: nijedno trgovačko društvo nije sklono učiniti svoje izume pristupačnima javnosti. Trgovačko društvo, kako bi dobilo pravnu zaštitu izuma, svoju patentnu prijavu u pravilu podnosi što je prije moguće. Patentne prijave u pravilu se objavljuju u roku od 18 mjeseci od njihova prvog datuma podnošenja i zbog toga vrlo često predstavljaju prve raspoložive objavljene informacije. Drugim riječima, novo objavljeni patenti najnovije su informacije koje su dostupne u određenom području.

O obuhvatu i sadržaju

Nemojte očekivati da ćete pretraživanjem samo nacionalnih patenata obuhvatiti cjelokupno stanje tehnike.

Baze podataka koje su dostupne na Espacenet-u imaju i neka ograničenja u odnosu na broj i kvalitetu polja kojima je moguće pristupiti, a koja bi trebala biti uzeta u obzir prigodom donošenja zaključaka vezanih uz rezultat pretraživanja.

Komercijalne patentne baze podataka u pravilu nude više s obzirom na broj polja kojima možete pristupiti i s obzirom na sadržaj sažetka koji je ponovno napisan na način koji omogućava lakši pristup dokumentu pretraživanjem uz pomoć ključnih riječi.

Ukratko rečeno, korisnik patentne baze podataka trebao bi uvijek biti upoznat sa sadržajem baze podataka kojom se koristi te s ograničenjima polja.

O klasifikaciji

Patenti su klasificirani prema raznim klasifikacijskim sustavima koji obuhvaćaju sva moguća tehnička područja. Kada se provodi pretraživanje, bitno je da se tim alatom, koji nudi objektivne kriterije za pristup relevantnim dokumentima, služi sustavno. Ključne riječi znatno su subjektivnije, budući da su riječi koje opisuju istu zamisao mnogobrojne.