Napredno pretraživanje

Odaberite kolekciju koju želite pretraživati Tooltip
Upišite ključne riječi na hrvatskom jeziku za bazu podataka HR-espacenet, ili na engleskom jeziku za bazu podataka Worldwide. CTRL-ENTER proširuje polje u kojem ste.
Upišite ključne riječi na engleskom
plastic and bicycle Tooltip
hair Tooltip
Upišite brojeve sa ili bez oznake države
WO2008014520 Tooltip
DE201310112935 Tooltip
WO1995US15925 Tooltip
Upišite jedan ili više datuma ili raspona datuma
2014-12-31 or 20141231 Tooltip
Upišite ime/naziv jedne ili više fizičkih/pravnih osoba
Institut Pasteur Tooltip
Smith Tooltip
Upišite jednu ili više klasifikacijskih oznaka
F03G7/10 Tooltip
H03M1/12 Tooltip